(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Obsługa BHP

Kursy

Ryzyko zawodowe

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Ocenę ryzyka zawodowego będziemy przeprowadzać:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Jakie korzyści ma pracodawca z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy?

  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
  • Świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat