(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kursy/Uprawnienia energetyczne

Prowadzimy szkolenia, które zakończone są egzaminem przed naszą Komisją Kwalifikacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru.
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne.
 
Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty kursów energetycznych: 
 
Kursy/uprawnienia energetyczne Grupa 1 elektryczne (eksploatacja + dozór) g1
Kursy/Uprawnienia energetyczne Grupa 2 cieplne (eksploatacja + dozór) g2
Kursy/Uprawnienia energetyczne Grupa 3 gazowe (eksploatacja + dozór) g3

 Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby. Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór).

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)