(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs baristy

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, nie trzeba mieć praktyki. To kompleksowe szkolenie uczące od podstaw, rozszerzone o wiele dodatkowych praktycznych porad. Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku baristy, a tym którzy już pracują gwarantuje usystematyzowanie wiedzy i poszerzenie umiejętności wieloma dodatkowymi elementami do stopnia profesjonalnego. Ramowy program nauczania od podstawowych tajników baristy ułatwia przyswojenie obszernego materiału osobom początkującym, praca zyskuje wtedy większą wartość i jest kontynuowana na nowym wyższym poziomie kwalifikacji.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 10- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 30 h

Cel szkolenia:

Po ukończeniu kursu dla baristy posiadasz zasady parzenia kawy, rodzaje kaw, narzędzia pomocne do pracy czy historię kawy. Dzięki zajęciom praktycznym jest możliwość poznania tajników przygotowania wszelkich napojów kawowych i zasad pracy na różnorakich rodzajów ekspresów.

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 1. Kawa: - jako roślina – historia, rejony uprawy, wymagania klimatyczne, odmiany, największe plantacje - jako ziarno – obróbka, wypalanie, różnice ze względu na odmianę (Arabika, Robusta) - jako napój – sposoby sporządzania kawy, spożycie kawy na świecie
 2. Barista: - początki zawodu na świecie - kwalifikacje i zakres obowiązków – cechy dobrego baristy
 3. Sprzęt baristy: - ekspres ciśnieniowy – budowa, parametry, rodzaje, konserwacja - młynek – budowa, rodzaje, ustawienia
 4. Przygotowanie espresso w teorii – zasada 4M: - Miscela - Macinacaffc - Machina - Mano

Część praktyczna:

 1. Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo - ubicie - parametry - fazy ekstrakcji - ocena jakości
 2. Pienienie mleka - właściwości mleka - techniki spieniania mleka
 3. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato
 4. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy
 5. Latte art – sztuka „rysowania na kawie” - serce - rozeta - tulipan
 6. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy

Programy szkolenia mogą być modyfikowane na życzenie i potrzeby klientów.

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Kucharz małej gastronomii”
 • Moduł: „Barman”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 • poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 • ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 • obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 • egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT