(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs barman

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, nie trzeba mieć praktyki za barem. To kompleksowe szkolenie barmańskie uczące od podstaw, rozszerzone o wiele dodatkowych praktycznych porad. Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku barmana, a tym którzy pracują już za barem gwarantuje usystematyzowanie wiedzy i poszerzenie umiejętności wieloma dodatkowymi elementami do stopnia profesjonalnego. Ramowy program nauczania od podstawowych tajników barmaństwa ułatwia przyswojenie obszernego materiału osobom początkującym, praca za barem zyskuje wtedy większą wartość i jest kontynuowana na nowym wyższym poziomie kwalifikacji.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 10- 25 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 40 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także przygotowanie do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zawodu barmana
 • Sylwetka barmana
 • Bar - historia powstania
 • Sztuka prowadzenia baru
 • Poznanie sprzętu barowego, narzędzi oraz akcesoriów barowych
 • Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych
 • Kontinuum - wódki gatunkowe
 • Poznawanie win gronowych i piwa - zarys
 • Normy spożywania napojów alkoholowych
 • Poznanie technik mieszania i nauka mieszania
 • Ćwiczenia praktyczne (z wykorzystaniem mnogiej ilości alkoholi) technik miksowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Historia i charakterystyka stylu wolnego, czyli alternatywnej sztuki barmańskiej
 • Miksowanie w stylu wolnym

Programy szkolenia mogą być modyfikowane na życzenie i potrzeby klientów.

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Kucharz małej gastronomii”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT