(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs - Sprzedaż internetowa, e-marketing, e-sklep, e-promocja

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: uczestnictwo w kursie proponujemy początkującym e-biznesom, osobom planujących rozwinięcie działalności w e-handlu lub tym, którzy posiadają już swoje sklepy, ale chcieliby poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu ich prowadzenia
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 60 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych, obsługi klienta, udzielania informacji, nauczenie zrozumienia zachowań klientów (typologia klienta), rozwinięcie technik komunikacji z trudnym klientem, wdrożenie nawyków starannego przygotowywania się do rozmów z klientami, pozyskiwania faktów od klienta, notowania i przechowywania informacji oraz nauczenie operowania korzyściami w zależności od typu klienta i jego oczekiwań.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie: idea sprzedaży w Internecie; podstawowe różnice sprzedaży internetowej a sprzedaży standardowej; zakładanie własnego sklepu internetowego; podstawy prawne funkcjonowania sklepu internetowego; wybór formy funkcjonowania: działalność czy spółka; podstawowe zagadnienia księgowe: korzystne formy opodatkowania; wielobranżowość czy specjalizacja – plus i minusy; co sprzedawać w Internecie;
 • Biznes Plan: techniczne aspekty zakładania e-sklepu; wybór platformy sklepu; rejestracja domeny; wdrożenie sklepu internetowego; projektowanie strony głównej sklepu; projektowanie karty produktu; mechanizmy promocyjne; „Dobre praktyki” prowadzenia i projektowania sklepu
 • Promocja sklepu internetowego: SEO, SEM, Allegro, promocje, wyprzedaże, przeceny, porównywarki cen, program lojalnościowy, programy partnerskie, afiliacje z witrynami zewnętrznymi, mikroblogi i Facebook
 • Podstawy analityki internetowej
 • Klient e-sklepu

Opcjonalnie:

Moduł: „Telemarketer”

Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT