(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Kosmetyczne

Kursy

Kurs wizażu

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób, dla których wizaż jest pasją. To pierwszy krok w odkrywaniu tajemnic i możliwości jakie daje perfekcyjny make-up. Kurs prowadzony jest od podstaw.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5- 10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 120 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy wizażysty – stylisty, zarówno w ramach własnej działalności jak również przy planach filmowych, pokazach mody, sesjach zdjęciowych oraz firmach kosmetycznych. Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z tajnikami sztuki wizażu oraz uczą się wykonywać profesjonalny makijaż na każdą okazję.

Program szkolenia:

 • Specyfika zawodu wizażysty – wprowadzenie
 • Klasyfikacja kosmetyków kolorowych oraz akcesoriów wizażysty
 • Podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji skóry
 • Omówienie kształtów twarzy (technika światłocienia w makijażu)
 • Typologia barw
 • Analiza kolorystyczna (dla każdej z uczestniczek)
 • Dobór palety barw do typu urody
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące stylizacji
 • Projektowanie i wykonanie makijaży: makijaż typu no make-up; korekcyjny; dzienny; wieczorowy; sylwestrowy; ślubny, fotograficzny; smoky eyes; fantazyjny; francuski; awangardowy

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Fryzjer”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT