(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Bukieciarz - Florysta

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które planują rozpoczęcie pracy jako florysta, pragną rozwijać pasję florystyczną lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje (np. aranżacja oprawy ślubnej). Osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz podnieść kwalifikacje, a także osoby, które z tą tematyką nie mają styczności na co dzień, ale interesuje ich i w przyszłości planują przekwalifikowanie się oraz zmianę pracy oraz jej specyfikacji
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 6- 10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 60 h, 240 h (w zależności od zamawiającego)

Cel szkolenia:

Kurs florystyki przygotowuje naszych uczestników do zawodu florysty/bukieciarza. Zyskają Państwo umiejętność tworzenia kompozycji florystycznych, która będzie pomocna także w życiu prywatnym.

Program szkolenia:

 • Materiałoznawstwo florystyczne
 • Teoria barw i kompozycji
 • Florystyczne zasady kompozycyjne
 • Nauka tworzenia kompozycji z wykorzystaniem różnych technik i materiałów florystycznych
 • Marketing wyrobów i usług florystycznych
 • Florystyka okolicznościowa
 • Florystyka ślubna
 • Florystyka żałobna
 • Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

Opcjonalnie:

 • Moduł: „ABC Przedsiębiorczości”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (ćwiczenia praktyczne)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 • poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 • ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 • obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 • egzamin pisemny i praktyczny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT