(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Opiekunka dziecięca

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest dla osób chcących podjąć pracę z małymi dziećmi w punktach przedszkolnych oraz przedszkolach jak również daje większe możliwości podjęcia pracy jako opiekunka małego dziecka,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 80h, 170h, 280h (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Cel szkolenia:

Jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do dzieci, zarówno w instytucjach jak i domach u prywatnych rodzin. Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu opieki nad noworodkiem oraz małym dzieckiem jak również wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, podstaw żywienia, dietetyki oraz pierwszej pomocy w sytuacjach trudnych.

Program szkolenia:

 • Rozwój dziecka od 4 miesiąca do 12 miesiąca życia
 • Okres do 1 roku życia dziecka
 • Okres od 1 do 2 roku życia dziecka
 • Okres od 2 do 3 roku życia dziecka.
 • Normy rozwojowe dzieci
 • Rozwój w drugim i trzecim roku życia dzieci
 • Rozwój psychoruchowy dziecka
 • Nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego u dzieci.
 • Rozwój fizyczny dzieci
 • Co się dzieje, gdy dziecko dorasta
 • Napady złości u dzieci
 • Jak rozwijać sprawność fizyczną niemowlaka
 • Ćwiczenia zmysłów u niemowląt
 • Pielęgnacja niemowlaka
 • Jak opiekować się nadpobudliwym dzieckiem
 • Choroby wieku dziecięcego
 • Najlepsze sposoby na uspokojenie i wyciszenie niemowlaka
 • Najczęstsze zakażenia wieku przedszkolnego
 • Literatura dziecięca
 • Zabawy dziecka przedszkolnego
 • Zabawa z dzieckiem gdy jest leżące
 • Najbardziej popularne zabawy dla dzieci powyżej 3 roku życia
 • Zabawa przez śpiew
 • Jak maluch żegna się z pieluszką?
 • Żywienie dziecka w 10 miesiącu
 • Pierwsza pomoc
 • Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Opiekun osób starszych”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT