(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS EXCEL – Makra i VBA

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już zaawansowane możliwości Excela, ale chcą nauczyć się automatyzować swoją pracę za pomocą języka VBA. Skierowane jest również do osób pracujących w działach wsparcia, których zadaniem jest wspomaganie użytkowników w bieżącej pracy. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu Excel - zaawansowany. Nie jest wymagana umiejętność programowania.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie tworzyć i modyfikować makra ułatwiające i przyspieszające wykonywanie trudnych, czasochłonnych, a nawet niemożliwych do wykonania operacji w Excelu. Pisanie i zrozumienie kodu VBA nie będzie problemem. Uczestnicy będą potrafili tworzyć niestandardowe narzędzia i funkcje, które usprawnią pracę, zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników Excela w firmie.

Ilość godzin: 28

ZAKRES MERYTORYCZNY

Wprowadzenie do procedur i automatyzacji pracy z użyciem VBA

Czym są procedury i język VBA

Tworzenie makr za pomocą nagrywania czynności

Sposoby uruchamiania makr z poziomu Excela

Projektowanie własnych pasków narzędzi, dodawanie i usuwanie poleceń menu

Co trzeba wiedzieć o Excelu – omówienie budowy obiektowej Excela

Edytor VBA – środowisko pracy

Okno projektu – Project Explorer

Moduły – wstawianie i usuwanie

Udogodnienia w pisaniu i analizie kodu – okna Locals, Immediate, Watch

Język VBA

Składnia języka VBA i najważniejsze reguły pisania kodu

Obiekty i kolekcje, właściwości i metody, parametry i argumenty

Zmienne – czym są i w jakim celu ich używamy

Rodzaje i zasięg zmiennych, typy danych

Kluczowe obiekty – komórki, arkusze, pliki – jak manipulować nimi z poziomu kodu VBA

Instrukcje blokowe – pętle, instrukcje warunkowe, grupujące

Automatyzacja wielokrotnego wykonywania operacji za pomocą pętli

Tworzenie wielu możliwości działania za pomocą instrukcji warunkowych

Optymalizacja kodu za pomocą instrukcji grupujących

Wychwytywanie i obsługa błędów w procedurach

Wykorzystanie obsługi błędów do optymalizacji kodu

Funkcje

Tworzenie niestandardowych funkcji dla Excela

Wykorzystanie wbudowanych funkcji VBA w procedurach

Wykorzystanie wbudowanych funkcji arkuszowych w procedurach

Tworzenie dodatków do Excela

Zasady używania i tworzenia dodatków

Instalacja dodatków

Obsługa zdarzeń – procedury uruchamiające się automatycznie w przypadku:

Otwarcia lub zamknięcia pliku

Dokonywania zmian w arkuszu

Innych zdarzeń

Tworzenie niestandardowych formularzy

Tworzenie aplikacji automatyzujących przetwarzanie danych, analizę i raportowanie

Inne, praktyczne przykłady zastosowania VBA w codziennej pracy

Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, piśmiennicze
  • sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • serwis kawowy
  • lunch

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN