(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS EXCEL – podstawowy

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę z Excelem, jak również dla tych osób, które pracują już jakiś czas z programem, ale chcą usystematyzować i pogłębić posiadaną wiedzę.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili wykorzystywać w praktyce najbardziej popularne narzędzia Excela w codziennej pracy. Szybkie tworzenie zestawień i obliczeń nie będzie stanowiło problemu. Uczestnicy nauczą się również zasad tworzenia i modyfikowania wykresów oraz wydruku danych z arkusza kalkulacyjnego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą oszczędzać czas, sprawnie wykorzystując poznane funkcjonalności Excela.

Ilość godzin: 16 godz.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Operacje na danych
Wprowadzanie danych do arkusza
Poprawne wpisywanie dat, liczb i wartości tekstowych
Modyfikowanie i usuwanie danych
Kopiowanie i przenoszenie danych w arkuszu i pomiędzy arkuszami
Wstawianie arkuszy, usuwanie i przenoszenie arkuszy z danymi
Formatowanie danych
Formatowanie komórek
Szybkie tworzenie estetycznych i przejrzystych tabel i zestawień
Formatowanie wartości
Wyświetlanie wartości pieniężnych w różnych walutach
Wartości liczbowe, procentowe i daty – różne sposoby wyświetlania

Obliczenia i zestawienia
Reguły tworzenia bezbłędnych formuł
Adresowanie w formułach
Wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela do tworzenia zestawień i obliczeń
Formuły wykorzystujące dane z różnych arkuszy

Praca z tabelami i zbiorami danych
Jak poprawnie przygotować tabele z danymi – pułapki, które utrudniają pracę z danymi
Reguły sortowania tabel z danymi
Sortowanie niestandardowe
Praktyczne zastosowanie narzędzia Autofiltr do:
- Precyzyjnego wyszukiwania danych
- Tworzenia rankingów

Wykresy i graficzna prezentacja danych

Najważniejsze zasady tworzenia i modyfikacji wykresów
Omówienie najważniejszych rodzajów wykresów i przykłady praktycznego wykorzystania
Tworzenie diagramów i schematów
Dodawanie i edycja komentarzy
Drukowanie z Excela
Przykłady problemów pojawiających się przy drukowaniu danych z arkusza i sposoby ich rozwiązywania

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, piśmiennicze
  • sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • serwis kawowy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN