(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS EXCEL – tabele przestawne

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już narzędzia Excela, ale chcą nauczyć się wykorzystywać w pełni możliwości tworzenia analiz i raportów za pomocą tabel i wykresów przestawnych. Skierowane jest również do osób pracujących w działach analiz oraz managerów, którzy potrzebują uzyskać z danych jak najwięcej informacji w wygodny i szybki sposób. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu Excel – zaawansowany.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie profesjonalnie tworzyć i modyfikować tabele przestawne. Analizowanie dużych ilości danych nie będzie problemem. Uczestnicy nabędą umiejętności wydajnego uzyskiwania szczegółowych informacji i prezentowania danych w formie przejrzystych raportów i wykresów.

Ilość godzi: 8

ZAKRES MERYTORYCZNY

Tabele przestawne

Czym są i jakie są ich zalety

Omówienie zastosowań tabel i wykresów przestawnych

Jak optymalnie przygotować dane źródłowe do tabeli przestawnej – lista danych

Projektowanie i tworzenie

Zasady poprawnego projektowania raportów

Korzystanie z kreatora tabel przestawnych

Dodawanie i usuwanie pól

Praca z tabelą przestawną

Dynamiczna aktualizacja wyników analizy

Zmiana projektu tabeli

Formatowanie, czyli przygotowywanie przejrzystych raportów

Optymalne przygotowanie raportu tabeli przestawnej do wydruku

Ustawienia opcji tabeli przestawnej

Usuwanie tabeli przestawnej z arkusza

Możliwości analizy danych

Tworzenie raportów okresowych – miesięcznych, kwartalnych, rocznych

Automatyczne sortowanie danych i tworzenie rankingów

Uszczegóławianie raportów

Wykorzystanie tabel przestawnych do uzyskiwania precyzyjnych informacji

Grupowanie danych

Praca z wykresem przestawnym

Tworzenie i modyfikacja wykresów przestawnych

Drukowanie wykresów

Zaawansowane analizy i możliwości tabel przestawnych

Definiowanie różnych obliczeń podsumowujących (udział procentowy, wartości skumulowane, itp.)

Wstawianie pól obliczeniowych i elementów obliczeniowych do tabeli przestawnej

Wykorzystanie w formułach wartości z raportu tabeli przestawnej

Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (np. bazy danych MS Access)

Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • piśmiennicze sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • serwis kawowy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN