(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS EXCEL – zaawansowany

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już Excela w codziennej pracy ale chcą w pełni poznać możliwości programu. Skierowane jest również do osób, które w swojej pracy wykonują złożone zestawienia i analizy oraz tworzą raporty na podstawie różnego rodzaju danych. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu Excel – podstawowy.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili wykorzystywać w praktyce wszystkie najważniejsze narzędzia Excela w bieżących zadaniach. Tworzenie zaawansowanych i złożonych analiz i raportów nie będzie problemem. W codziennej pracy uczestnicy będą optymalnie wykorzystywać swój czas podczas pracy z Excelem.

Ilość godzin: 28

ZAKRES MERYTIORYCZNY

Zaawansowane formuły i funkcje

Tworzenie złożonych formuł obliczeniowych

Wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela do zaawansowanych obliczeń, między innymi

- Praktyczne przykłady zastosowania funkcji Wyszukaj.Pionowo

- Zastosowanie funkcji logicznych Jeżeli, Oraz, Lub

- Przetwarzanie tekstu za pomocą funkcji tekstowych

- Wykonywanie obliczeń i operacji na datach

Tworzenie i wykorzystanie nazw zakresów

Analiza formuł, wychwytywanie i korygowanie błędów w obliczeniach

Zaawansowane metody filtrowania i wyszukiwania danych

Używanie formularza do pracy z tabelą

Niestandardowe filtrowanie danych za pomocą narzędzia Autofiltr

Filtr zaawansowany - wyszukiwanie informacji na podstawie złożonych kryteriów

Formatowanie warunkowe - dynamiczne wyróżnianie danych za pomocą formatu komórki

- Zasady używania i tworzenia reguł formatowania warunkowego

- Używanie formuł i funkcji w formatowaniu warunkowym

Analizy i raporty

Sumy pośrednie

- Wygodne i szybkie agregowanie danych i tworzenie zestawień zbiorczych

- Tworzenie analiz wielopoziomowych

- Grupowanie danych i tworzenie konspektu

Funkcje bazy danych- dynamiczne analiz na podstawie zmieniających się kryteriów

Konsolidacja danych

- Agregowanie danych pochodzących z różnych arkuszy lub plików

- Automatyczna aktualizacja zmian w zestawieniu zbiorczym

- Tworzenie zestawień na podstawie danych z różnych oddziałów lub okresów czasowych

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów przestawnych

- Projektowanie, modyfikacja i formatowanie tabel przestawnych

- Tworzenie przekrojowych, wielowymiarowych zestawień, analiz i raportów

Import danych zewnętrznych do arkusza i analiza danych pochodzących z innych źródeł

Analiza biznesowa i symulacje

Narzędzia symulacyjne, scenariusze

Optymalizacja – Solver

Zabezpieczenie danych i ochrona informacji

Zabezpieczenie arkuszy i plików przed usuwaniem i modyfikowaniem danych

Zabezpieczenie dostępu do pliku za pomocą hasła

Zaawansowane sprawdzanie poprawności danych

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • piśmiennicze sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • Serwis kawowy lunch

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN