(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS POWERPOINT – Premium

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zaawansowane możliwości programu PowerPoint. Do uczestnictwa zapraszamy osoby, które w swojej pracy przygotowują wystąpienia i chcą profesjonalnie zrealizować pokaz i zaprezentować go odbiorcom.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili tworzyć profesjonalne prezentacje z wykorzystaniem szeroko pojętych multimediów, tj. ilustracji i zdjęć, muzyki i dźwięków, filmów i animacji. Tworzenie szablonów prezentacji firmowych nie będzie stanowiło problemu. Uczestnicy nauczą się również najważniejszych zasad prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.

Ilość godzin: 16

ZAKRES MERYTORYCZNY

Tworzenie i edycja prezentacji

Korzystanie z szablonów

Tworzenie własnych szablonów

Praca z wzorcem – najbardziej efektywny sposób modyfikowania całej prezentacji

Korzystanie z dostępnych układów slajdu

Łatwiejsza praca z tekstem – tworzenie konspektów

Import tekstu z Worda

Korzystanie ze slajdów z innych prezentacji

Multimedia w prezentacji

Wstawianie i edycja zdjęć i ilustracji

Kadrowanie zdjęć, zmiana rozmiaru i kompresja

Prezentacja procesów i struktur za pomocą gotowych diagramów i schematów

Prezentacja danych za pomocą wykresów, osadzanie wykresów z Excela

Tworzenie dynamicznych prezentacji – animacja grafiki, diagramów i wykresów

Wstawianie notatek głosowych i dźwięków

Wstawianie muzyki i filmów, tworzenie podkładów muzycznych w prezentacji

Osadzanie animacji Flash

Przygotowanie prezentacji do pokazu

Tworzenie kompletnych prezentacji ze wszystkimi potrzebnymi plikami

Tworzenie samouruchamiających się dysków CD z prezentacją (np. do wręczania na targach lub jako materiały dla uczestników pokazu)

Tworzenie pokazów niestandardowych – jedna prezentacja – różni odbiorcy

Prezentacje interaktywne bez udziału prelegenta (np. na stoiska targowe lub „kioski multimedialne” w firmach)

Określanie czasu potrzebnego na cały pokaz, chronometraż prezentacji

Wydruk prezentacji

Pokaz

Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu

Praca z prezentacją w trakcie pokazu – najważniejsze skróty klawiaturowe

Notatki „na gorąco” w trakcie pokazu – zapisywanie w prezentacji i późniejszy wydruk

Praca na wielu monitorach – widok prezentera

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, piśmiennicze
  • sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • serwis kawowy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN