(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia komputerowe

Kursy

Kurs - MS WORD – podstawowy

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z Wordem lub chcących uzupełnić swoje braki na poziomie podstawowym.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili sprawnie tworzyć i edytować dokumenty przy użyciu Worda. Modyfikowanie tekstów i ich drukowanie nie będzie stanowiło problemu. Uczestnicy nauczą się również zasad formatowania tekstu i tworzenia przejrzystych dokumentów. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili również wstawiać tabele i ilustracje do dokumentów.

Ilość godzin: 16

ZAKRES MERYTORYCZNY

Wprowadzenie do edycji tekstów w Wordzie

Budowa dokumentu

Sposoby poruszania się po dokumencie

Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku

Tworzenie dokumentów

Nowe dokumenty

Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów

Otwieranie istniejących dokumentów

Edycja tekstu

Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych

Zaznaczanie tekstu

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu

Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu

Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów

Formatowanie dokumentu

Formatowanie czcionki – kolory, style, efekty, itp.

Formatowanie akapitu – odstępy, wcięcia, wyrównanie tekstu

Wstawianie i edycja tabel

Wypełnianie tabeli

Formatowanie zawartości

Modyfikacja tabel

Wstawianie i edycja grafiki

Ilustracje

Diagramy

Wykresy

Drukowanie dokumentów

Przykłady problemów pojawiających się przy drukowaniu danych z arkusza i sposoby ich rozwiązywania.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, piśmiennicze
  • sprzęt szkoleniowy/ oddzielne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
  • serwis kawowy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu – MEN