(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Trener personalny

Kursy

- - - - KURS TRENERA PERSONALNEGO - - - - EGZAMIN

 

Ostatniego dnia zajęć kursant zdaje egzamin teoretyczny z części ogólnej, części praktycznej siłowni, który zostanie oceniony przez powołana komisje egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • Zaświadczenie ukończenia kursu MEN
  • Certyfikat TRENERA PERSONALNEGO
  • Legitymacja TRENERA PERSONALNEGO

 

Na koniec zajęć z modułu udzielania pierwsza pomocy przedmedycznej będzie przeprowadzony egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu uczetnik otrzyma:

  • Zaświadczenie ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

(przydatne nie tylko w pracy jako trener personalny ale również będzie potwierdzeniem kompetencji
i umiejętności przydatnych w życiu codziennym jak i zawodowym niezależnie od zajmowanego stanowiska)