(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Trener personalny

Kursy

- - - - KURS TRENERA PERSONALNEGO - - - - WYMAGANIA


Uczestnikiem kursu trenera osobistego możne zostać osoba, która:

 

  • Ukończyła 18 rok życia,
  • Posiada co najmniej średnie wykształcenie
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że jest się zdrowym i można przystąpić do ćwiczeń