(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kursy techniczne UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką inspekcyjną, której zadanie jest poświadczanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego polega na ograniczaniu ryzyka, które może wynikać z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych. 

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty kursów technicznych:  

 

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) IIWJO wozek2
Operator wózków jezdniowych unoszących IIIWJO unoszacy
Operator ładowarek teleskopowych IWJO
 teleskopowy
Bezpieczna wymiana butli  wozekgaz
Operator suwnic IS IIS  suwnica
Operator żurawi przenośnych przewoźne HDS IIŻ  hds
Operator podestów ruchomych przejezdnych IP  podest
Operator wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych IIW wciagarka

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:zaswiadczenieudt

  • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
  • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzają umiejętności praktyczne oraz znajomość warunków technicznych dozoru, norm i przepisów prawnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. 
Szkolenia organizowane przez Placówkę Kształcenia PRO-EDU dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego spełniają wymogi regulowane przez Urząd Dozoru Technicznego.