(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs bezpiecznej wymiany butli

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT Bezpieczna wymiana butli skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie wymiany butli gazowych przy obsłudze wózków jezdniowych, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej wymiany butli gazowych oraz poznanie przepisów BHP.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu wymiany butli gazowych.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie operatora wózków jezdniowych lub pracownika magazynu, a także wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej wymiany butli gazowych.

Program szkolenia:

 • przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli
 • pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami bhp
 • próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora
 • samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 • omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu - MEN