(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora ładowarek teleskopowych IWJO

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany do wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku operatora urządzeń tego typu.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi ładowarek teleskopowych
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń w kategorii I WJO.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy
  i umiejętności w pracy w zakresie operatora ładowarki teleskopowej, a także wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi wózków specjalizowanych.

Program szkolenia:

 • typy urządzeń i ich budowy
 • dozór techniczny
 • czynności operatora urządzenia przed, w trakcie i po zakończeniu zadania
 • podstawy ładunkoznawstwa
 • dodatkowy osprzęt urządzenia
 • budowa i eksploatacja butli gazowych
 • BHP na stanowisku pracy
 • zajęcia praktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu - MEN
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego