(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora podestów ruchomych przejezdnych IP

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT obsługa podestów ruchomych przejezdnych skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz poznanie przepisów BHP.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych .
 • Przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez UDT w celu uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Program szkolenia:

 • Wiadomości dozorze technicznym
 • Budowa części mechanicznej
 • Budowa części elektrycznej
 • Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
 • Obsługa i konserwacja
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT