(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora suwnic IS IIS

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT Operator suwnic skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi suwnic w kategoriach II S i I S, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi suwnic oraz poznanie przepisów BHP.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi suwnic.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie operatora suwnic.

Program szkolenia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o suwnicach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
 • obowiązki operatora suwnic w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS,

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

  • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności
  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego w jednym z zakresów:

 

  • II S - suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo
  • I S - suwnice sterowane z kabiny oraz suwnice wg kategorii II S.