(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) IIWJO

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych oraz poznanie przepisów BHP.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy 
  i umiejętności w pracy w zakresie operatora wózków jezdniowych 
  lub pracownika magazynu, a także wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych.

Program szkolenia:

 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • wiadomości z zakresu BHP
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • typy stosowanych wózków jezdniowych
 • budowa wózków jezdniowych
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu: 

 • Zaświadczenie ukończenia kursu - MEN
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego