(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora żurawi przenośnych przewoźne HDS IIŻ

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT Żurawi Przenośnych HDS skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS) lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS) oraz poznanie przepisów BHP.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS) .
 • Przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez UDT w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi przenośnych i przeowźnych (HDS).

Program szkolenia:

 • Ogólne wiadomości o dźwignicach.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Budowa żurawi.
 • Sprzęt pomocniczy.
 • Eksploatacja żurawi.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
 • Zajęcia praktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu - MEN
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT