(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia energetyczne

Kursy

Kursy/Uprawnienia energetyczne Grupa 3 gazowe (eksploatacja + dozór)

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzające, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych

Ilość godzin zajęć– w zależności od rodzaju uprawnień:

 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-3 (paliwa gazowe) - 20 h
 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-3 - 25 h
 • UWAGA: Możliwy inny wymiar godzin kursu dostosowany od potrzeb Zamawiającego.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niz 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

9. turbiny gazowe

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1-9

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat profesjonalnej eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, , instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe oraz poznanie przez uczestników szkolenia przepisów BHP, niezbędnych do pracy w wybranym zawodzie.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie gazowej.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie gazowej.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez naszą Komisję Kwalifikacyjną