(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia ochrony

Kursy

Kurs - dla Członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych


Podstawowe informacje o szkoleniu:ochrona2

  • adresaci szkolenia: osoby chcące wykonywać pracę w ochronie jako członek służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych
  • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową wyposażoną w odpowiedni sprzęt szkoleniowy, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie klienta przy zgłoszeniach grupowych
  • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 10-15 osobowych
  • termin szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły – zainteresowanych prosimy o kontakt
  • ilość godzin zajęć: 24 h

Wymagania od uczestników

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie, co najmniej gimnazjalne

Program kursu:

Lp. Temat zajęć: Liczba godzin dydaktycznych
1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne 2
2. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2
3. Zagadnienia prawne - część I 2
4. Zagadnienia prawne - część II 2
5. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej 1
6. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej 1
7. Zadania służb organizatora imprezy masowej 3
8. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii 2
9. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej 2
10. Techniki interwencji 1
11. Ćwiczenia praktyczne 2
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy 2
13. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej 2
      RAZEM 24

Sposób organizacji:

kursu odbywają się w następujących trybach:

  • dzienny: od poniedziałku do piątku w godz.09:00-18.00
  • zaoczny: sobota i niedziela w godz. 9.00-18.00

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Uczestnik otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań Członka służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych.


 INFORMACE I ZAPISY:

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerami podanymi w zakładce --- KONTAKT

!!! Zapraszamy !!!