(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia ochrony

Kursy

Kurs - dla Kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych


Podstawowe informacje o szkoleniu:ochrona5

 • adresaci szkolenia: osoby chcące wykonywać pracę w ochronie w ramach zadań przewidzianych dla kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową wyposażoną w odpowiedni sprzęt szkoleniowy, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie klienta przy zgłoszeniach grupowych
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-15 osobowych
 • termin szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły – zainteresowanych prosimy o kontakt
 • ilość godzin zajęć: 50 h (+ 2h egzamin wewnętrzny)

Wymagania od uczestników

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła
 • znajomość języka polskiego;
 • ukończone 18 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne

Program kursu: 

Lp. Temat zajęć: Liczba godzin dydaktycznych
1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne 2
2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2
3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia 2
4. Misja służb organizatora imprezy masowej 2
5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania 2
6. Zabezpieczenia imprez masowych 4
7. Zagadnienia prawne 4
8. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej 1
9. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej 1
10. Zadania służb organizatora imprezy masowej 2
11. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej 2
12. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne 2
13. Wybrane aspekty prawa budowlanego 2
14. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych 2
15. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej 2
16. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii 4
17. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki 2
18. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego 2
19. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego 2
20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego 2
21. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej 2
22. Ćwiczenia praktyczne 4
      RAZEM 50

Sposób organizacji:

- kursu odbywają się w następujących trybach:

 • dzienny: od poniedziałku do piątku w godz.09:00-18.00
 • zaoczny: sobota i niedziela w godz. 9.00-18.00 (trwa nabór)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.


INFORMACE I ZAPISY:

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerami podanymi w zakładce --- KONTAKT

!!! Zapraszamy !!!