(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kursy Spawalnicze

Prowadzimy kursy spawania w następujących metodach:

111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną,

131 – spawanie metodą MIG,

135 – spawanie metodą MAG,

141 – spawanie metodą TIG,

311 – spawanie acetylenowo-tlenowe

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • Wymagania dla kandydatów:
 • • ukończony 18. rok życia i co najmniej gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt  
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania w zakresie wykonywania spoin oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

• zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka

• zajęcia praktyczne – zajęcia na spawalni

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Absolwent kursu po zdanym egzaminie końcowym otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu.

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • z części teoretycznej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.
 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w procesie, w którym ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Książkę Spawacza
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej lub niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskie